III sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477 )
zwołuję III sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 11 czerwca 2019 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu II Sesji.
4. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Podjęcie uchwały powołującej komisję doraźną.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu następnej Sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 13:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik