II sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 8 maja 2019 r.

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477 )

zwołuję II sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 8 maja 2019 r., o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad sesji:
 
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu I Sesji.
4. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Plan Finansowy Dzielnicy na rok 2019.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu następnej Sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2019 13:16 Dodanie informacji Ewa Mącik
30.04.2019 13:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik