XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 4 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 4 czerwca 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Propozycje nowych aktywności Rady Dzielnicy Dąbrowa na 2018 i 2019 rok
7. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
8. Konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na Kameliowej, Paprykowej, Szafranowej i Sojowej
9. Dyskusja nt. organizacji ruchu na ul. Nagietkowej
10. Lato na Dąbrowie – wydarzenia rady dzielnicy organizowane w terminie letnim
11. Kino letnie na Dąbrowie
12. Festyn rodzinny na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
13. Wyścigi rowerowe na Leśnej Polanie – podsumowanie
14. Amatorska liga siatkówki – podsumowanie
15. Strona internetowa rady dzielnicy oraz aktywność na portalach społecznościowych – sprawy organizacyjne
16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 25.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2018 08:28 Korekta Michał Kowalski