XXXVII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 14 maja 2018 r.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 14 maja 2018 r. godz. 19.00
Miejsce: siedziba Rady, Gdynia ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Dostosowanie biura RD ds. potrzeb osób niepełnosprawnych
7. Uchylenie uchwały nr XXXVI/49/2018
8. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
9. Wyścigi rowerowe na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
10. Festyn rodzinny na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
11. Amatorska liga siatkówki – finał
12. Przyjazna Dzielnica – podsumowanie złożonych wniosków
13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
14. Ogłoszenie konkursu „Zielona Dąbrowa”
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne
16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.05.2018
Data udostępnienia informacji: 07.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2018 13:33 Korekta Michał Kowalski