XXXVI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 9 kwietnia 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok (Wigilia dla mieszkańców)
7. Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udogodnień dla pieszych przy budowie tzw. Trasy Kaszubskiej
8. Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utworzenia tymczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Rdestowa/Chwaszczyńska.
9. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. utworzenia miejsc postojowych typu Park&Goprzy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni
10. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. wprowadzenia pomocy dla osób niewidomychw gdyńskiej komunikacji miejskiej.
11. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. zmian w funkcjonowaniu linii autobusowej X
12. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku - festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
13. Przyjazna Dzielnica 2018 - propozycje wniosków, dyskusja
14. Strona internetowa rady dzielnicy - sprawy organizacyjne
15. Bieżące Informacje
16. Wolne wnioski
17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
18. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.03.2018
Data udostępnienia informacji: 28.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2018 09:04 zatwierdzenie Michał Kowalski