XXXV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 8 maja 2023 r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Dąbrowa, przyjętego Uchwałą nr V/133/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz. 476),  zwołuję XXXV sesję Rady Dzielnicy Dąbrowa na dzień 8 maja 2023 roku, godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Wiczlińskiej 33 w Gdyni (budynek ZWE Nr 1).
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dąbrowa między sesjami.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2023
Data udostępnienia informacji: 24.04.2023