XXXIX sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2018 r.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 2 lipca 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

Przywitanie i otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
Propozycje aktywności Rady Dzielnicy Dąbrowa na 2018 i 2019 rok – dyskusja.
Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok.
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowo-remontowych.
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących:
funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy,
ograniczenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie dzielnicy,
ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych w dzielnicy.
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ulicy Wiczlińskiej, Nowowiczlińskiej, Rdestowej, Miętowej oraz Chwaszczyńskiej – wniosek o podjęcie działań związanych z ich poprawą.
Projekt „Piknikowa Dąbrowa” - miejsce do palenia ognisk i grillowania.
Konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na Kameliowej, Paprykowej, Szafranowej i Sojowej – po konsultacjach.
Wniosek o dodatkowe miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w okolicach budynku Poczty Polskiej oraz dostosowanie dojścia.
Wniosek o ustawienie znaków zakazu parkowania wzdłuż posesji Sojowa 35.
Festyn rodzinny na Leśnej Polanie – podsumowanie.
Bieg Przedszkolaka – podsumowanie.
Turniej siatkówki plażowej – podsumowanie.
Strona internetowa rady dzielnicy oraz aktywność na portalach społecznościowych – sprawy organizacyjne.
Bieżące Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu kolejnej sesji.
Zakończenie sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018