XXXIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 8 stycznia 2018 r.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 8 stycznia 2018 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
5. Uchwała w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych Rady Dzielnicy Dąbrowa na 2018 rok.
6. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok
7. Wniosek o remont biura i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych
8. Przygotowanie do konsultacji społecznych dotyczących budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa
9. Przygotowanie do konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu w rejonie ulic Paprykowa, Szafranowa, Sojowa.
10. Relacja z wydarzenia – Wigilia dla mieszkańców
11. Wniosek o wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Wiczlińskiej – dyskusja.
12. Omówienie przygotowań do wydarzenia – Turniej Tenisa Stołowego
13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku.
14. Bieżące Informacje
15. Wolne wnioski
16. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
17. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017