XXXII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2022 r.

Zwołuję XXXII sesję Rady Dzielnicy Dąbrowa na dzień 28 listopada 2022 r., godz. 18.00
Miejsce: siedziba Rady przy ulicy Wiczlińskiej 33 w Gdyni (budynek ZWE Nr 1 w Gdyni)
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Omówienie planowanych wydarzeń do końca 2022 r.
6. Zapoznanie się z pismami mieszkańców i omówienie ich.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2022
Data udostępnienia informacji: 18.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2022 15:23 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska