XXXI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.

XXXI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 6 listopada 2017 godz. 18.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33
1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
5. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego na 2017 rok
6. Uchwała w sprawie zmiany w realizacji budżetu inwestycyjno-remontowego 2015-2018
7. Uchwała w sprawie wniosku do Rady Miasta Gdynia o przystąpienie do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy Dąbrowa.
8. Budżet Obywatelski 2017 - dyskusja o zwycięskich i przegranych wnioskach
9. Przyjazna Dzielnica 2017 - dyskusja o zwycięskich i przegranych wnioskach
10. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi budżetu inwestycyjno-remontowego
11. Ustalenie przeznaczenia środków finansowych rady dzielnicy przeznaczonych na szkolenia w 2018 roku
12. Relacja do wydarzenia - Dzień z grami planszowymi
13. Przygotowanie do wydarzenia - Biegi Młodzieżowe
14. Przygotowanie do wydarzenia - Wigilia dla mieszkańców
15. Ustalenie terminów wydarzeń Rady Dzielnicy w 2018 roku
16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.10.2017
Data udostępnienia informacji: 30.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2017 15:56 zatwierdzenie Michał Kowalski
30.10.2017 13:45 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska