XXXI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 26 września 2022 r.

Porządek obrad XXXI Sesji RD Dąbrowa zwołanej na dzień 26 września 2022, godz. 18.00
Miejsce Siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33
(budynek Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1)
 
Porządek obrad:
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Dzielnicy Dąbrowa na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Dąbrowa nr XVII/35/2020 z dnia 14.12.2020, w sprawie zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 wraz z ich priorytetami.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022
Data udostępnienia informacji: 19.09.2022