XXX sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad XXX sesji RD Dąbrowa zwołanej na dzień 29 sierpnia 2022, godz. 18.00
Miejsce siedziba Rady Dzielnicy: Gdynia, ul. Wiczlińska 33 Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 

Porządek obrad:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2022;
5.2. przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2023.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022
Data udostępnienia informacji: 09.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2022 10:54 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska