XXVII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad XXVII Sesji RD Dąbrowa zwołanej na dzień 25 kwietnia 2022, godz. 18.00
Miejsce – siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33 Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1.
 
Porządek obrad:
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Omówienie wydarzeń sportowych w 2022r.
6. Omówienie przygotowań do Festynu w 2022r.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.
 
W związku z rekomendacją zakrywania ust i nosa,
uprzejmie proszę, o zachowanie zasad bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022