XXVI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 21 marca 2022 r.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 21 marca 2022 godz. 18.00
Miejsce –siedziba Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Omówienie realizacji planu finansowego na 2022 rok.
6. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa za 2021 r.
7. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Dąbrowa za 2021 r.
8. Bieżące informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie sesji.
 
Uprzejmie proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 11.03.2022
Data udostępnienia informacji: 11.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2022 10:54 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska