XXIX sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2022 r.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 29 czerwca 2022 godz. 18:00
Miejsce: siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie Sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Omówienie propozycji zadań do projektu planu finansowego na rok 2023.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej Sesji.
9. Zakończenie Sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2022 15:06 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska