XXIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 27 września 2021 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 27 września 2021; godz. 18.00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1.
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Dzielnicy Dąbrowa na rok 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.
 
Uprzejmie proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2021
Data udostępnienia informacji: 17.09.2021