XX sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 12 kwietnia 2021 na godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).
    
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1  zmiany uchwały Rady Dzielnicy  Dąbrowa  nr XVIII/36/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku.
5.2  wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2020 środków finansowych.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 25.03.2021