XVIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2021 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 11 stycznia  2021 godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).  
 
Porządek obrad sesji nr  XVIII:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie na rok 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020.   
6. Omówienie sprawy wystąpienia Rady do  Wydziału Inwestycji UM Gdynia dot. zwiększenia środków finansowych na realizację budowy oświetlenia ulic Łanowa, Kolonia, Nagietkowa oraz placu zabaw przy   ul. Rdestowej nr 33. 
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2020 10:10 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska