XVI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 9 listopada 2020 r.

Porządek obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 9 listopada 2020 na godz. 18:00

(sesja w systemie zdalnym, bez udziału mieszkańców)  
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.     
5. Podjęcie uchwał w sprawach:  
5.1. zmiany uchwały nr XIV/28/2020 Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację w roku 2021 zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Mazura” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 (zmiana wysokości środków na zadanie),
5.2. zmiany uchwały nr IX/14/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych” (zmiana ilości lamp lub wysokości środków - projekt w dwóch wariantach).
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 27.10.2020
Data udostępnienia informacji: 27.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2020 12:15 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.10.2020 14:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.10.2020 14:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.10.2020 14:13 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska