XV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.

Porządek obrad XV Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 24 września 2020 godz. 18.00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)  
 
 Porządek obrad sesji nr  XV:
      1. Przywitanie i otwarcie sesji.
      2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
      3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
      4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
      5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :    
      6.1 - zabezpieczenia brakujących  środków finansowych na realizację w roku
            2021 zadania pn.  „Zajęcia z języka włoskiego i hiszpańskiego
            na Dąbrowie” z listy zadań  Budżetu Obywatelskiego.    
      6.2  - zmiany uchwały nr IX/14/2019 z dnia 02.12.2019 r. Rady Dzielnicy
       Dąbrowa w sprawie  przystąpienia do „Dzielnicowego programu
       bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw
       LED w lampach drogowych”.
      6.3 - przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2021.   
      7. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa.
      8. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji do spraw Społecznych, Kultury, Eukacji i Zdrowia.
      9. Bieżące informacje.
      10. Wolne wnioski.
      11. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
      12. Zakończenie sesji.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2020
Data udostępnienia informacji: 14.09.2020