XLIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 04 marca 2019 r.

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 04.03.2019, godz. 19:00
Miejsce - siedziba Rady – ul. Wiczlińska 33, Gdynia
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę decyzji i uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Informacje dot. strony internetowej rady oraz profilu facebooka.
7. Informacja dla radnych o uruchomieniu środków finansowych na realizację zaplanowanych na rok 2019 zadań.
8. Podsumowanie kadencji Rady Dzielnicy.
9. Bieżące informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
12. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.02.2019
Data udostępnienia informacji: 25.02.2019