XLIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 04 lutego 2019 r.

XLIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w dniu 4 lutego 2019r., o godz. 19.00 - miejsce - siedziba rady – ul. Wiczlińska 33, Gdynia
 
 
Porządek obrad:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę decyzji
    i uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych
6. Informacja dla Radnych o uruchomieniu środków finansowych na realizację
    zaplanowanych na rok 2019 zadań.
7. Bieżące informacje
8. Wolne wnioski
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji
10. Zakończenie sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 28.01.2019
Data udostępnienia informacji: 28.01.2019