XLII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 listopada 2018 r.

XLII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 listopada 2018 r.
 
Porządek obrad 
XLII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa 
zwołanej na dzień 7.11.2018, godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady – ul. Wiczlińska 33, Gdynia

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy z poprzedniej sesji
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Spotkanie Radnych z mieszkańcami składającymi wnioski
7. Rezygnacja Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa:
a) Przedstawienie pisma Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
b) Podjęcie uchwały w sprawie:
- Przyjęcia rezygnacji Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
8.  Zarządzenie wyboru Przewodniczącego Zarządu
a) Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
b) Ogłoszenie na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa:
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
9. Podsumowanie wydarzeń:
- Dzień z grami planszowymi
- Festyn Poznaj Swojego Sąsiada
- szkolenia i inne
10. Przygotowanie do wydarzeń:
- Biegi Młodzieżowe 
- Wigilia dla mieszkańców
- Turniej Tenisa Stołowego
11. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne
12. Bieżące informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji
15. Zakończenie sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2018
Data udostępnienia informacji: 30.10.2018