XL sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 3 września 2018 r.

Porządek obrad XL sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 3 września 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Dostosowanie biura Rady Dzielnicy Dąbrowa do potrzeb osób niepełnosprawnych – informacje
7. Konsultacje społeczne dotyczące ulicy Wiczlińskiej
8. Propozycje aktywności Rady Dzielnicy Dąbrowa na 2018 i 2019 rok – dyskusja.
9. Prezentacja projektu budżetu Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2019 – dyskusja.
10. Podjęcie uchwały budżetowej Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2019
11. Ustalenie wstępnego harmonogramu imprez na rok 2018
12. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowo-remontowych.
13. Wydarzenia Rady Dzielnicy organizowane w nowym roku szkolnym 2018-2019
14. Kino letnie na Dąbrowie – podsumowanie wydarzenia
15. Biegi przełajowe na Leśnej Polanie – przygotowania do wydarzenia
16. Poznaj swojego sąsiada – przygotowania do wydarzenia
 
17. Bieżące Informacje.
18. Wolne wnioski.
19. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
20. Zakończenie obrad

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018