XIX sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 1 marca 2021 r.

Porządek obrad
XIX sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 1 marca 2021 r. na godz. 18:00
(sesja w systemie zdalnym)   
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia części ulicy Kolonia” wskazanego do realizacji uchwałą Rady Dzielnicy Dąbrowa nr VII/10/2019 z dnia 30 września 2019 roku,           
5.2. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia części ulicy Łanowej” wskazanego do realizacji uchwałą Rady Dzielnicy Dąbrowa nr VII/10/2019  z dnia 30 września 2019 roku,    
5.3. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia części ulicy Nagietkowej” wskazanego do realizacji uchwałą Rady Dzielnicy Dąbrowa nr VII/10/2019 z dnia 30 września 2019 roku,           
5.4. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej” wskazanego do realizacji uchwałą Rady Dzielnicy Dąbrowa nr VII/10/2019  z dnia 30 września 2019 roku.             
6. Komisja Infrastruktury przedstawi bieżący stan finansów budżetu remontowo – inwestycyjnego Rady Dzielnicy Dąbrowa.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.02.2021
Data udostępnienia informacji: 18.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2021 09:45 Korekta Ewa Mącik