XIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 września 2020 r.

Porządek obrad XIV sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 7 września 2020 godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.     

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
6.1. wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w dzielnicy Dąbrowa w sprawie usunięcia znaku zakazu parkowania przy ul. Sojowej 18,
6.2. wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w dzielnicy Dąbrowa w sprawie zniesienia kontrruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach ulic Paprykowej i Szafranowej,
6.3. przeznaczenia dodatkowych środków  z budżetu inwestycyjno – remontowego na zadanie „Budowa oświetlenia  ul. Sojowej w Gdyni”,
6.4. przeznaczenia dodatkowych środków  z budżetu inwestycyjno – remontowego na zadanie „Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Nagietkową i Gorczycową w Gdyni”,
6.5. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację w 2021 roku zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Mazura” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2020,
6.6. przyjęcia listy zadań inwestycyjno-remontowych wg priorytetu, wskazanych do realizacji w latach 2019 – 2023. 
6.7. uchwalenia projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2021.      
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 26.08.2020
Data udostępnienia informacji: 26.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2020 11:26 Aktualizacja treści Ewa Mącik
26.08.2020 10:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik