XIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 22 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Dąbrowa - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/133/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.476) zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Dąbrowa na dzień 22 czerwca 2020 roku, o godz.18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa , tj. przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni,  budynek Zespołu Wczesnej Edukacji  nr 1.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:

      1. Przywitanie i otwarcie sesji.
      2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
      3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
      4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
      5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
       - Przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady
       - Przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu 
      7. Omówienie zadań do realizacji z budżetu inwestycyjno
           – remontowego na lata 2019 – 2023  - priorytety.
      8. Omówienie innych sposobów wykorzystania środków finansowych
          przeznaczonych  w Planie Finansowym Rady  na wydarzenia
          sportowe i plenerowe,  nie wydatkowanych do tej pory z powodu
          epidemii.
      9. Omówienie bieżącej korespondencji do Rady Dzielnicy.
    10. Bieżące informacje
    11. Wolne wnioski
    12. Ustalenie terminu kolejnej sesji
    13. Zakończenie sesji.  
 
 Uprzejmie proszę o zastosowanie się do obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa.
  
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 08.06.2020
Data udostępnienia informacji: 08.06.2020