XII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 2 marca 2020 r.

Porządek obrad XII sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 2 marca 2020 godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.     
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020:
- zmiana przeznaczenia środków finansowych przewidzianych na „Elektroniczny system wydawania obiadów w ZWE nr 1” na „Prace remontowe w ZWE nr 1”,
- zmiana - „Organizacja kina letniego w SZP nr 3 – Wydział Edukacji" na - „Organizacja kina letniego w ZSP nr 3 – Wydział Kultury".
7. Plany wydarzeń sportowych w 2020 r. – przedstawi przedstawiciel Komisji Sportu.
8. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie usunięcia znaku zakazu parkowania przy ul. Sojowej 18 – Komisja Infrastruktury.
9. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia kontrruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach ulic Paprykowej i Szafranowej.
10. Bieżące informacje
11. Wolne wnioski
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji
13. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.02.2020
Data udostępnienia informacji: 19.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2020 14:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik