XI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 3 lutego 2020 r.

Porządek obrad XI sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 3 lutego 2020 godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.     
 
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady do współredagowania strony internetowej dedykowanej gdyńskim dzielnicom.
7. Plany wydarzeń sportowych w 2020 r. – przedstawi przedstawiciel Komisji Sportu.
8. Bieżące informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.01.2020
Data udostępnienia informacji: 22.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2020 15:00 Aktualizacja treści Ewa Mącik