X sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 13 stycznia 2020 r.

Porządek obrad
X Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 13 stycznia 2020 godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.     

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Omówienie realizacji budżetu Rady za rok 2019 oraz przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2019 środków na realizację zadań w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji „Remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi na odcinku ok. 80 mb” z środków budżetu inwestycyjno – remontowego 2020 r.
9. Podsumowanie organizacji i przebiegu  „Biegu Mikołajkowego” 2019 r.
10. Podsumowanie organizacji i przebiegu „Wigilii” 2019 r.
11. Przedstawienie i dyskusja z zaproszoną Młodzieżową Radą Dzielnicy Dąbrowa.   
12. Bieżące informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji
15. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.12.2019
Data udostępnienia informacji: 19.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2019 10:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik