VIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 4 listopada 2019 r.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 4 listopada 2019 r., godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.     

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały VII/9/2019 Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z budżetu inwestycyjno – remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2019 – 2023.
8. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury, Edukacji i Zdrowia – omówienie przygotowań.
9. Projekty planów działalności Komisji – przedstawia Przewodniczący Komisji.
10. Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy – omówienie przygotowań.
11. Ustalenie miejsca na tablice informacyjne Rady Dzielnicy.
12. Bieżące informacje.
13. Wolne wnioski.
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
15. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.10.2019
Data udostępnienia informacji: 25.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2019 13:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik