VII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r.

Porządek obrad VII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 30 września 2019 godz. 17:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.   
  
1. Powitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia   Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Gdyni o sfinansowanie zwiększonych kosztów realizacji inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji  remontu ul. Kolendrowej.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zadań inwestycyjnych:
     a). „Budowa oświetlenia części ul. Łanowej",
     b). „Budowa oświetlenia części ul. Kolonia”,
     c). „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej”,
     d). „Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej”.
10. Informacje Komisji Infrastruktury o bieżącym pracach dotyczących rekomendacji Komisji odnośnie zadań remontowo inwestycyjnych
11. Sprawozdanie z przebiegu „Biegów dla Dzieci i Młodzieży” na Leśnej Polanie 15.09.2019 r.
12. Bieżące informacje.
13. Wolne wnioski.
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.
15. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 20.09.2019
Data udostępnienia informacji: 20.09.2019