VI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 12 września 2019 r.

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 12 września  2019 godz. 19.00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33. 
    
1. Powitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.
10. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 03.09.2019
Data udostępnienia informacji: 03.09.2019