V sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 2 września 2019 r.

Porządek obrad V Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 2 września 2019 godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.
     
1. Powitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Ustalenie propozycji do Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie dzielnicy Dąbrowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania ,,Ścieżka edukacyjno-sensoryczna” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 r. na rok 2020.
8. Ustalenie wstępnych propozycji zadań inwestycyjno–remontowych Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2020–2024.
9. Dyskusja w sprawie planów realizacji inwestycji (budowa marketu budowlanego przy obwodnicy).
10. Bieżące informacje.
11. Wolne wnioski.
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.
13. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.08.2019
Data udostępnienia informacji: 22.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2019 09:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.08.2019 09:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
26.08.2019 15:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik
26.08.2019 13:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik