IX sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2019 r.

Porządek obrad
IX Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 2 grudnia 2019, godz. 18:00
Miejsce - siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.     

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Rady Dzielnicy Dąbrowa w zespole do spraw zmian Statutów Dzielnic.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Dąbrowa w mediach społecznościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji gabloty informacyjnej Rady Dzielnicy.
10. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury, Edukacji i Zdrowia – ustalenia końcowe.
11. Informacje o przygotowaniach do „Biegu Mikołajkowego” w dniu 07.12.2019 r.
12. Młodzieżowa Rada Dzielnicy – informacje o kandydatach.
13. Bieżące informacje.
14. Wolne wnioski.
15. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
16. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.11.2019
Data udostępnienia informacji: 21.11.2019