III sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 11 czerwca 2019 r.

Porządek obrad
III Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 11 czerwca 2019, godz. 19:00
Miejsce: siedziba Rady, ul. Wiczlińska 33.
        
1. Powitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Wybory Wiceprzewodniczących Zarządu.      
Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę ze swego grona na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady (§ 28 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy).
5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących zarządu (§ 26 ust. 1 Statutu Dzielnicy).
6. Zgłoszenie  kandydatów na wiceprzewodniczących.
7. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
8. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
9. Głosowanie.
10. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
11. Propozycje Komisji Stałych Rady - dyskusja.
12. Omówienie przygotowań do festynu rodzinnego (21.06.2019 r.)
13. Podsumowanie wyścigu rowerowego (18.05.2019 r.)
14. Informacje bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
17. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2019 13:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik