II sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 20 maja 2019 r.

Porządek obrad II sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
20 maj 2019, godz. 18.00
siedziba Rady: ul. Wiczlińska 33

1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Informacja o działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
4. Informacja o celu i sposobie głosowania. Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy wybiera ze swego grona Rada Dzielnicy bezwzględną większością głosów składu Rady w głosowaniu tajnym. Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę ze swego grona na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady (§ 28 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy).
5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu i wiceprzewodniczących (§ 26 ust. 1 Statutu Dzielnicy).
6. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu dzielnicy.
7. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
8. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
9. Głosowanie.
10. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
11. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu zarządu dzielnicy.
 
Część II – prowadzi przewodniczący zarządu dzielnicy.
 
12. Przewodniczący zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczących.
13. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
14. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
15.  Głosowanie.
16. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
17. Wolne wnioski.
18. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
19. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2019 11:17 Korekta Ewa Mącik