I sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad
I sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
17 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Gdyni
godz. 17:00, s. 112
 
Część I – prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
 
1. Powitanie nowo wybranych radnych Rady Dzielnicy – Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Krótka autoprezentacja radnych.
5. Informacja o celu spotkania, sposobie głosowania.
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy wybiera ze swego grona Rada Dzielnicy bezwzględną większością głosów składu Rady w głosowaniu tajnym. Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę ze swego grona na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
(§ 28 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy).
6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu i wiceprzewodniczących (§ 26 ust. 1 Statutu Dzielnicy).
7. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu dzielnicy.
8. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
9. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
10. Głosowanie.
11. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
12. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu zarządu dzielnicy.
 
Część II – prowadzi przewodniczący zarządu dzielnicy.
 
13. Przewodniczący zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczących.
14. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
15. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
16. Głosowanie.
17. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
18. Wolne wnioski.
19. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
20. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019