XXXIX sesja Rady Dzielnicy Cisowa z dnia 26 września 2023

Zwołuję XXXIX sesję Rady Dzielnicy Cisowa na dzień 26 września 2023 r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady w budynku SP nr 31 przy ul. Chylońskiej 227.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 05.09.2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego dzielnicy Cisowa na rok 2024.
5. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
6. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Cisowa
Łukasz Cichowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023