XXXIV sesja Rady Dzielnicy Cisowa z dnia 28 marca 2023r.

Zwołuję XXXIV sesję Rady Dzielnicy Cisowa na dzień 28 marca 2023r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady przy ul.Chylońskiej 227 (budynek SP nr 31).
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 17.01.2023r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Cisowa.
5.2. uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Cisowa.
6. Omówienie planowanych w dzielnicy w 2023 roku wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
7. Informacja na temat złożonych w Budżecie Obywatelskim 2023 projektów.
8. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
9. Informacje i wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Cisowa
Łukasz Cichowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2023
Data udostępnienia informacji: 20.03.2023