XXVIII sesja Rady Dzielnicy Cisowa z dnia 28 czerwca 2022r.

Zwołuję XXVIII sesję Rady Dzielnicy Cisowa na dzień 28 czerwca 2022r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Cisowa, w budynku SP nr 31 przy ul. Chylońskiej 227.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 7.06.2022r.
4. Omówienie spotkania terenowego z wiceprezydentem Markiem Łucykiem.
5. Wstępna dyskusja na temat Planu Finansowego dzielnicy na 2023 rok.
6. Omówienie spraw związanych z tegoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego.
7. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Cisowa
Łukasz Cichowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 21.06.2022
Data udostępnienia informacji: 21.06.2022