XVIII sesja Rady Dzielnicy Cisowa z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy Cisowa na dzień 27 kwietnia 2021r. na godz. 18:00, która odbędzie się w systemie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Dzielnicy z dnia 23.03.2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. wydania opinii przez Radę Dzielnicy ws. poparcia wniosku radnej/radnego – kandydatki/kandydata do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego,
4.2. zmian w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Cisowa na 2021 rok.
5. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
6. Informacje i wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Cisowa
Łukasz Cichowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 16.04.2021
Data udostępnienia informacji: 16.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2021 11:09 Korekta Ewa Mącik