XIII sesja Rady Dzielnicy Cisowa z dnia 29 września 2020 r.

Zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Cisowa na dzień 29 września 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Cisowa mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Dzielnicy z dnia 01.09.2020 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia Planu Finansowego dzielnicy Cisowa na 2021 rok,
4.2. zmiany Planu Finansowego dzielnicy Cisowa na 2020 rok.
5. Informacja nt. wyników konsultacji społecznych ws. listy zadań inwestycyjno-remontowych.
6. Raport Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat potrzeb mieszkańców.
7. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Cisowa
Łukasz Cichowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020