XXXVII sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 25 października 2023 r.

Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Dzielnicy Chylonia zaplanowany na dzień 25 października 2023 roku, godzina 17:30. 
Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Chylonia, w Gdyni przy ul. Morskiej 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4a. zmiany zadania w planie finansowym Rady Dzielnicy Chylonia na rok 2023
4b. wydanie opinii przez Radę Dzielnicy Chylonia dotyczącej budowy progu zwalniającego na ulicy Swarzewskiej (w pobliżu przystanku autobusowego Swarzewska II)
4c. wydanie opinii przez Radę Dzielnicy Chylonia dotyczącej budowy progu zwalniającego na ulicy Gniewskiej (na wysokości bloku przy ulicy Starogardzkiej 15)
4d. wydanie opinii przez Radę Dzielnicy Chylonia dotyczącej budowy dwóch progów zwalniających na ulicy Zamenhofa 12
5. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2023
Data udostępnienia informacji: 16.10.2023
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2023 09:36 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
16.10.2023 09:36 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska