XXXVI sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 27 września 2023 r.

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Dzielnicy Chylonia zaplanowany na dzień 27 września 2023 roku godz. 17:30.  Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Chylonia, przy ulicy Morskiej 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10).
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie uchwał:
4a. w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chylonia na rok 2024,
4b. w sprawie wydania opinii przez Radę Dzielnicy Chylonia dotyczącej postawienia „Lustra” na ulicy Chylońskiej – wyjazd z ulicy Lubawskiej,
4c. w sprawie wydania opinii przez Radę Dzielnicy Chylonia dotyczącej wyznaczenia stanowiska postojowego dla osoby niepełnosprawnej przy ulicy Wejherowskiej 18-34.
5. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023