XXXI sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 27 czerwca 2018 r.

W dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 17,30 w siedzibie rady (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Morska 192) odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Chylonia
Porządek Sesji:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Dzielnicy Chylonia
4. Uchwała w sprawie znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Sprawy różne
6. Ustalenie terminu następnej Sesji
7. Zakończenie obrad
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018