XXIV sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwołuję XXIV Sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) godz. 17:30 w siedzibie Rady (Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morska 192).

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Dzielnicy Chylonia
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Chylonia nr XIII/21/20 z dnia 25 listopada 2020r. zadań inwestycyjno - remontowych na lata 2019 - 2023
5. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu w okresie między Sesjami
6. Wolne wnioski i informacje
7. Ustalenie terminu następnej sesji
8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022
Data udostępnienia informacji: 07.04.2022