XXII sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 20 stycznia 2022 roku godz. 17:30, która odbędzie się w systemie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie Uchwały o przeniesienie niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych na rok 2022.
5. Informacja przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad..

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2022
Data udostępnienia informacji: 13.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2022 15:11 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska