XX sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 29 września 2021 r.

Zwołuję  XX Sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 29 września 2021r.
(środa) na godz. 17:30,  która odbędzie się w siedzibie rady z zastosowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie:
4.1 Przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chylonia na rok 2022.
5. Informacja przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie miedzy sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2021
Data udostępnienia informacji: 21.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2021 10:41 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska