XVII sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 28 kwietnia 2021 r. (środa) na godz. 17:30, która odbędzie się w systemie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wydania opinii przez Radę w sprawie poparcia wniosku radnego - kandydata do radt ds. Budżetu Obywatelskiego.
5. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021